Navodila za uporabo

Plinski sublimator je praktičen in zelo enostaven za uporabo. Za lažji začetek smo pripravili kratka navodila.

1. Plinski gorilec najprej privijemo na plinsko kartušo, nato pa na gorilec namestimo sublimator in ga fiksiramo s pomočjo priložene objemke.

2. Pripravimo oksalno kislino: v vsako kapico s pomočjo priložene žličke odmerimo približno 1 – 2 g oksalne kisline.

3. Sublimator sedaj obrnemo na glavo in nanj nataknemo kapico z oksalno kislino. Oksalna kislina se sedaj še vedno nahaja v hladnem zamašku, zato še ne sublimira.

Zaščitna oprema pri sublimiranju oksalne kisline

4. Sublimator sedaj obrnemo nazaj v pravilen položaj, da prašek oksalne kisline pade v sublimator. Če je sublimator že ogret, se bo sublimacija takoj začela, iz sublimatorja pa bo začel izhajati bel dim.

Zaščitna oprema pri sublimiranju oksalne kisline

5. Sublimator sedaj vstavimo v žrelo panja, da dim s sublimirano oksalno kislino prehaja v panj. Postopek sublimacije bo končan v približno 30 – 45 sekundah.

Varnostno opozorilo

Pomembno je, da plamen plinskega gorilca vklapljate samo za kratek čas - le toliko, da se osrednja kamra sublimatorja segreje in da sublimacija steče. To se zgodi takrat, ko se iz sublimatorja začne kaditi bel dim. Takoj nato plamen ugasnite. S tem poskrbite za nižjo porabo plina in obenem preprečite, da bi prišlo do pregretja oksalne kisline ali do poškodb sublimatorja.

Med sublimiranjem uporabljajte najnižjo možno moč plamena, ki še zagotavlja primerno gorenje. Da zagotovite čim nižjo temperaturo plamena, naj bodo šobe za dovod zraka na plinskem gorilcu čim bolj zaprte.

Jakost ognja

Sublimator je narejen iz aluminija, ki ima tališče pri nižji temperaturi, kot je maksimalna temperatura plamena, ki ga lahko proizvaja gorilec. Nekaj minutno neprekinjeno segrevanje sublimatorja ob največji moči plamena lahko zato privede do nepopravljive poškodbe sublimatorja. Pomembno je torej, da plamen ugasnete takoj, ko ga ne potrebujete več.

Pozor! Vroče!

Sublimator sem med segrevanjem močno segreje. Ne dotikajte se ga brez primerni zaščitnih rokavic!

Zaščitna oprema

Med sublimiranjem uporabljajte uporabljajte primerno zaščitno oprema za dihala.

Zaščitna oprema pri sublimiranju oksalne kisline